Thông tin về vận chuyển và giao nhận

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:
Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người sử dụng dịch vụ, IKEMSO áp dụng Chính sách vận chuyển và giao nhận như sau:
  • Trường hợp 1: Nếu khách hàng thanh toán trực tiếp tại Văn phòng của IKEMSO thì khách hàng sẽ được kích hoạt ngay tài khoản
  • Trường hợp 2: Nếu khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Khi nhận được thanh toán của khách hàng, IKEMSO sẽ liên lạc để xác nhận chính xác và kích hoạt ngay tài khoản
b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng:
Thời gian cung ứng dịch vụ: Chậm nhất 10 ngày.
Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc cung ứng sản phẩm/dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận hỗ trợ qua hotline: 097.150.0120 hoặc email contact@ikemso.com

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.
Khách hàng không bị giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý sử dụng