Thông tin về điều kiện giao dịch chung

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ
Hiện tại, website ikemso.com đang cung cấp 01 dịch vụ/sản phẩm như sau:
  • Dịch vụ chương trình học toán online: khách hàng không bị giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý sử dụng
b) Chính sách hoàn trả
  • Dịch vụ chương trình học toán online: không áp dụng chính sách đổi trả sau khi khách hàng đã thanh toán thành công.
c) Chính sách bảo hành sản phẩm:
  • Sau khi thanh toán sản phẩm/dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi email hướng dẫn sử dụng, theo dõi quá trình dịch vụ và thông báo các thông tin cần thiết nếu có.
d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có:
Dịch vụ chương trình học toán online: 2 loại thành viên
  • Trial Member: được truy cập và sử dụng một số tiện ích của thư viện KMC cũng như tham gia thi thử miễn phí.
  • Full Member: có quyền truy cập tất cả các bài giảng và bài luyện tập cùng nhiều tiện ích phong phú của thư viện KMC (Phí nâng cấp 500.000VND/năm).
ếu khách hàng có voucher, khách hàng vui lòng gửi ảnh chụp mã QR của voucher kèm theo thông tin: Tên học sinh – Lớp – ĐT liên hệ – Email đến email: contact@ikemso.com
Đối với voucher 100%, Quý phụ huynh không cần đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào.
Lưu ý: Thời hạn thành viên được tính từ ngày hoàn thiện thanh toán và kích hoạt tài khoản.

e) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.
Người bán có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm/dịch vụ chính xác như thông báo trên website ikemso.com
Người mua có nghĩa vụ tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm/dịch vụ trước khi ra quyết định thanh toán sử dụng dịch vụ.