IKEMSO CÓ GÌ?
IKEMSO MANG ĐẾN GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP HIỆN ĐẠI, TOÀN DIỆN TỪ NHÀ TRƯỜNG ĐẾN GIA ĐÌNH
CÂU LẠC BỘ TOÁN HỌC
"Câu lạc bộ Toán học được xây dựng với mong muốn giúp trẻ tiếp cận Toán học một cách dễ dàng và hiệu quả nhất, để mọi trẻ em đều có thể yêu thích Toán và học được Toán"

  • Hệ thống bài giảng theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  • Các bài Toán tư duy, dạng Toán trong các cuộc thi Toán Quốc tế - đặc biệt là IKMC, IMAS, IMSO
  • Ngân hàng câu hỏi, hoạt động - trải nghiệm, tìm hiểu Lịch sử Toán học
  • Sách điện tử quốc tế
IKEMSO TRƯỜNG HỌC
"IKEMSO cung cấp ngân hàng bài giảng, bài tập chất lượng, nội dung bao phủ đầy đủ các bộ sách giáo khoa hiện đại, trong nước và ngoài nước, đi kèm các chức năng hỗ trợ nhà trường và giáo viên trong quá trình giảng dạy, theo dõi quá trình học tập và ôn luyện của học sinh"

  • Ngân hàng tài liệu giảng dạy & luyện tập
  • Chức năng giao bài, quản lý, đánh giá kết quả học tập & sự tiến bộ của học sinh
IKEMSO HỌC SINH
"IKEMSO cung cấp các chức năng hỗ trợ học sinh ôn lại kiến thức, luyện tập theo chương trình học trên lớp và kho tài liệu tự học tại nhà"

  • Hệ thống học tập theo trường & tự học
  • Lưu trữ, quản lý & đánh giá kết quả